ideawise_illustration_simpel_udgave

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Ideawise rådgiver og hjælper virksomheder til at udvikle og lægge en markedsfokuseret strategi.

Ideawise går helt tæt på virksomhedens situation, selvforståelse og kultur. Med dette udgangspunkt afdækkes og udformes den, eller de kerneydelser og produkter, som markedet efterspørger.

Gennem tæt sparing med direktion og øvrig ledelse, italesættes det som er virksomhedens "DNA" og med en Vision som et attraktivt fremtidsmål, lægges der en konkret, realistisk og fokuseret strategi.

Ideawise sikrer med sin tilgang, at der kontinuert arbejdes strategisk i virksomheden. Dette sikrer at flere og mere ambitiøse mål realiseres. Tilgangen og metoden øger virksomhedens vækst og indtjening.

FOREDRAG

Bliv inspireret af et foredrag med humørbomben, ide-mageren og ordekvilibristen Jesper Lindgren. Med udgangspunkt i hans egne erfaringer som leder, far, iværksætter, marketingmand og adm. direktør, bliver verden vendt på hovedet, men med et formål og en skarphed der gør en forskel.

Jesper Lindgren har arbejdet i så forskellige virksomheder som Danske Spil, Bilbasen, Krifa, Bellevue Tours og er i dag adm. direktør i PARKPARK A/S. Samtidigt har han en baggrund der studiemæssigt både har budt på dansk, litteratur og kommunikation, men også på markedsføring, økonomi og ledelse.

Oplæg om mening og ideer

Vi mennesker er drevet af ideer, og af at skabe mening. Men før vi kan handle er der altid en ide bagved, en tanke, uden ideer var der intet, og derfor er alle mennesker ide-mennesker, ikke nødvendigvis geniale eller kreative, men vi er alle ide-drevne, og derfor er det et håndværk vi alle bør forbedre.

Ideer er ikke fluffy størrelser, kreative hjerneblødninger eller noget der er forbeholdt en ophøjet tankemæssig elite, tværtimod er ideer noget jordnært som vi alle kan forbedre arbejdsliv og livet i det hele taget med, hvis vi ser praktisk og håndgribeligt på det.

Få styr på virksomheden

Det handler om overblik for detaljen, at vælge de rigtige kampe, evne at give afkald og afskrive sine tab i tide. Det handler om reframing dag ud og dag ind, og så handler det om at få andre mennesker til at gøre det rigtige.

Med udgangspunkt i syv år som selvstændig virksomhedsrådgiver, men en række strategiske projekter og turn-arounds bag sig, giver Jesper Lindgren de 3 væsentlige fikspunkter der skal til for at vende lort til lagkage.

Foredrag om karriere vs. psykisk svaghed

En anerkendt leder er stærk, robust, hårdfør og har stamina. Men er det rigtigt? Og hvis det er hvad betyder det så? Er en leder der går ned med stress en dårlig leder, eller en tidligere god leder der nu ikke kan lede mere? Er et skrøbeligt sind lig med at man er udelukket fra at lede?

Få andre vinkler på hvad styrke er og ledelse er end det du måske umiddelbart tror. Hør om hvorfor ledelse ikke kun handler om lederens personlige forudsætninger fagligt, eller om hvorvidt lederen har en personlighed der er indkapslet i teflon. Ledelse er at kende sig selv. Erkende sig selv, herunder sine begrænsninger, åbenlyse fejl og svagheder. Lederen må og skal sætte sig udover sig selv, ellers følger ingen efter og så er man ikke leder. En leder skal ikke vise styrke ved at være klassisk stærk, en leder viser styrke ved sin ærlighed om sig selv, og dernæst ved sin dedikation til det mål samme leder har sat. En leder må erkende sine fejl og sine svagheder. Mange mødre og fædre har gået den tunge gang op på et barns værelse for at sige undskyld for urimeligheder, for svagheder, for hidsigt temperament. En leder er fejlbarlig, og er man fejlbarlig må man lære sig at undskylde overfor de mennesker ens fejlbarlighed er gået udover.

Hør om alle de nedturer der følger med at være et psykisk skrøbeligt menneske der leder andre. Hør hvordan man aldrig overvinder, men fra tid til anden kan indhente. Men vigtigst af alt, hør hvordan man kan leve et liv med kvalitet uanset hvad man er ringe til. Få konkret inspiration og værktøjer med hjem, og måske… en tilgivende tanke overfor de mennesker der prøver, ikke at trodse deres svaghed, men forvalte den bedre.

Referencer
nordsøengrundfoscombineplusbogspilnuaalborg-universitetkmdkrifavæksthusgenokeydanskcaterhk