TROVÆRDIG & TYDELIG
EMPATISK & ERFAREN
INNOVATIV & STRATEGISK

En naturlig autoritet, tydelig leder, innovativ strateg og forretningsorienteret kapacitet.
Jeg har mere end 15 års erfaring og 10 års C-level ledelseserfaring, hvor målet har været at få mennesker til at lykkes med deres opgaver og arbejdsmæssige relationer, så de opnåede både faglig og personlig stolthed, til gavn for virksomheden og dem selv.

Ledelse konverterer ressourcer til resultater. God ledelse er strategisk stærk. Den gode leder fører an, tydeliggør betydning, mening og nødvendighed. Ledelse er mod, udsyn, indsigt, lydhørhed, beslutningskraft og udholdenhed. En leder gør målet nærværende, relevant og realistisk for den enkelte medarbejder, for samarbejdspartnere og stakeholders.

God ledelse øger værdien af de menneskelige ressourcer. Den gode leder forvalter de økonomiske ressourcer med integritet og kløgt. Således sikres det at de ikke er en begrænsning eller hindring for realiseringen af målet, men en tjener for samme.

Jeg leder mennesker så de lykkes, kan glædes og være stolte af deres indsats. Jeg leder mennesker så processen, transformationen, turnarounden, fornyelse, afdelingen og/eller virksomheden lykkes.

Et højt abstraktionsniveau og en stærk mentaliseringsevne, er grunden til at du skal kontakt mig hvis du mangler en leder der skaber resultater. En erfaren direktør/CxO der kan og vil løfte ansvaret.

Læs mit CV, følg mig på LinkedIN eller kontakt mig på +45 5368 6850.


RÅDGIVNING & INTERIM

Jeg tilbyder, udover ansættelse, rådgivning, interimansættelser og hjælp til at udvikle og lægge en markedsfokuseret strategi. Jeg leder og bistår ledelsen gennem turnarounds, kriser, transformationer og vækstfaser.

Jeg går helt tæt på virksomhedens situation, selvforståelse og kultur. Med dette udgangspunkt afdækkes og udformes den, eller de kerneydelser og produkter, som markedet efterspørger.

Gennem tæt sparing med direktion og øvrig ledelse, italesættes det som er virksomhedens "DNA" og med en Vision som et attraktivt fremtidsmål, lægges der en konkret, realistisk og fokuseret strategi.

Ideawise sikrer med sin tilgang, at der kontinuert arbejdes strategisk i virksomheden. Dette sikrer at flere og mere ambitiøse mål realiseres. Tilgangen og metoden øger virksomhedens vækst og indtjening.


BLOGGEN

Jeg skriver her om ledelse og det personlige lederskab. Om strategisk udsyn i innovation, markedsføring etc. Mit udgangspunkt er egne erfaringer som leder, direktør og rådgiver.

Referencer
nordsøengrundfoscombineplusbogspilnuaalborg-universitetkmdkrifavæksthusgenokeydanskcaterhk